پرسش های رایج پیرامون دیابت

به گزارش تور کیش، این خیلی است که شما ورزش می کنید.ورزش به شما کمک می کند که ازنظر جسمی وروحی شاداب ترشوید. افزایش قند خون از ورزش های بسیارشدید رخ می دهد،به خصوص اینکه قند خون قبل ورزش شما بالا باشد. ورزش های بسیارشدید سبب تولید هورمون های استرس شده ،روی کبد اثرمی گذارند و باعث آزاد شدن قند از کبد به خون می شوند. پس ازورزش وقتی که سطح

پرسش های رایج پیرامون دیابت

پرسش های رایج پیرامون دیابت

چرابرخی مواقع قندخون من بعد از ورزش بالا می رود؟

این خیلی است که شما ورزش می کنید.ورزش به شما کمک می کند که ازنظر جسمی وروحی شاداب ترشوید. افزایش قند خون از ورزش های بسیارشدید رخ می دهد،به خصوص اینکه قند خون قبل ورزش شما بالا باشد. ورزش های بسیارشدید سبب تولید هورمون های استرس شده ،روی کبد اثرمی گذارند و باعث آزاد شدن قند از کبد به خون می شوند. پس ازورزش وقتی که سطح هورمون های استرس درخون کاهش یافت،قندخون شروع به کاهش می کند. شما می توانید بدون نگرانی یک ورزش سبک ومتوسط مانندپیاده روی را انتخاب کنید. توصیه می شود که همیشه قبل ازاینکه ورزشی راشروع کنید، با پزشک خود مشورت نمایید. شماباید بدانیدکه چه موقع آن ورزش راانجام دهید، چند باردر روز و چه مواقعی قندتان را میزان گیری کنید و وقتی که علائم افت قندداشتید،چه کار کنید.

هیچ فرقی نمی کند که من ورزش بکنم یا نکنم،دارو مصرف بکنم یانکنم ،چون قند من همیشه بالاست .چرا؟چکارکنم که قندخونم کنترل شود؟

اگرشما همیشه قند خونتان بالاست ،شاید لازم باشد که نوع درمان شما تغییرکند. وقتی سن دیابت شمابالاترمی رود،دیگرمانند گذشته به درمان پاسخ نمی دهد. شاید لازم باشد درمان شما درجهت کنترل قند خونتان کمی تغییرکند مثلا شاید پزشکتان به شما توصیه کند که نوع تغذیه و یا میزان فعالیت فیزیک خود راتغییردهید یا اینکه دوزانسولین یا تعداد قرص های شما افزایش یابد و یا به جای قرص ازانسولین استفاده کنید.

چرا قندخون من صبح ناشتا بالاست؟

من که چیزی نخوردم!

عوامل مختلفی می توانند روی قندخون ناشتای شما اثربگذارند. بدن شما درطول روز قند را درکبد ذخیره می کند و برخی مواقع که شما غذا نمی خورید(مثل نصف شب)آنها رابه خون آزاد می کند. ازطرف دیگر،هورمون هایی که درطول شب تولید می شوند،علیه انسولین عمل می کنند و مجموعه این عوامل می توانند روی قندخون ناشتای شما اثر بگذارند.

برای افرادی که انسولین می زنند، قندخون ناشتای بالا می تواند به این علت باشد که موقع خواب انسولین کافی دریافت نمی کنند.

اگرشمااغلب روزهای هفته قندخون بالایی درزمان صبح یاهرموقعی ازروز دارید، باپزشک خوددرمیان بگذارید. همیشه دفترچه ثبت قندخونتان را نزد پزشک ببرید،چراکه این اطلاعات روی تصمیم گیری پزشک شما می تواند اثربسزایی داشته باشد.

وقتی قند خون من خیلی بالاست،چه اتفاقی برای من می افتد؟

اگرشما همیشه یا اغلب اوقات قندخونتان بالاست،مطمئن باشید که عواقب ناخوشایندی درراه است.هیپرگلیسمی (قندخون بالا)می تواند باعث آسیب به عروق خونی شود و خطر بروزبیماری های قلبی ،سکته ،بیماری های کلیوی،مسائل بینایی واعصاب رابیشترکند. داشتن قند خون بالا درهفته گذشته خطرناک نیست و برای هرفرد دیابتی ممکن است پیش بیاید. مشکل زمانی ایجادمی شود که هیپرگلیسمی مرتبا تکرارشود.

وقتی قندخون من خیلی پایین است.چه اتفاقی برای من می افتد؟

افت قندخون اغلب درافرادی که ازانسولین یاگلی بنکلامید استفاده

می کنند،دیده می شود.این حالت باخوردن قندساده (مانند4حبه قند دریک لیوان آب)برطرف می شود.ولی اگراین مشکل زود برطرف نشود،سبب کاهش هوشکمک و یا کما می شود.اگرچه افت قندخون ناگهان رخ می دهد،ولی سریعا بایددرمان شود.اگرشما به طور مکرردچاراین حالت می شوید، داشتن کیت گلوکاگون درمنزل و محل کاربرای شما الزامی است .خانواده،دوستان و همکارانتان باید با نحوه تزریق آن آشنا باشند.

برای تشخیص قند پنهان یاپیش دیابتی چه آزمایشی وجود دارد؟

قندخون ناشتا (FPG)یک تست آزمایشگاهی است که بعد از8ساعت ناشتایی گرفته می شود.این تست سطح قندخون پلناما را نشان می دهد.FPGطبیعی 70-100mg/dlاست.

زمانی که افراد غیردیابتی ناشتا هستند و صبحانه نخورده اند، سلول های بدن به قند نیازدارند، بنابراین دراین هنگام گلوگاگون ترشح می شود و کبد راتحریک می کند که قند وارد خون کند.چون بدن افراد سالم انسولین ترشح می کند، مانع افزایش ناگهانی قندخون می شود و قند ناشتا از mg/dl100-70تجاوزنخواهد کرد.

ولی چون دربدن افراد پیش دیابتی و دیابتی ،انسولین کافی برای حفظ قند خون ناشتا درمحدوده طبیعی دربدن تولید نمی شود،اغلب اولین علامت دراین افراد افزایش قند ناشتا است.اگرفرد،قند خون ناشتای mg/dl100-125داشته باشد،به نام پیش دیابتی درنظرگرفته می شود.

اگرچه FPGتست ارجحی برای تشخیص پیش دیابت است،ولی ممکن است ازتست قند خون تصادفی هم استفاده شود.این تست می تواند هرزمانی ازروز انجام شودکه اگراین قند تصادفی mg/dl199-140بود نشانگرپیش دیابتی بودن فرد است.

تست دیگر،تست گلوکزخوراکی (OGTT)است که معمولا صبح ها انجام می شود،چرا که به قند ناشتا هم نیازدارد.شما باید قبل این تست 12-8ساعت ناشتا باشید.اول قند ناشتا ی شمارا میزان گیری می کنند و بعد به شما محلول آب و 75گرم گلوکزمی دهند که بنوشید. سپس قند 1و2ساعته شما رامیزان گیری می کنند.

قند2ساعته بین

mg/dl200-140به نام پیش دیابتی و بالای به نام دیابت شناخته می شود.افراد پیش دیابتی درمعرض خطربیشتری برای بروزدیابت هستند.

دریک مطالعه بزرگ(برنامه پیشگیری ازدیابت)مشخص شدکه 58درصد افراد پیش دیابتی با کاهش 7-5درصدازوزن بدنشان و پیاده روی برای 30دقیقه در5 روزهفته دچاردیابت نشدند.دیابت با تغییر شیوه زندگی قابل پیشگیری است.

قندخون من نرمال است ولی HbA1cمن بالاست.چطور ممکن است؟

وقتی شما قند خونتان را میزان گیری می کنید،این نتیجه مربوط به یک نقطه از زمان است.درحالی که Hba1cمیانگین قند خون 3ماهه گذشته شما را نشان می دهد.این آزمایش یکی ازمهمترین معیارها برای کنترل قند خون می باشد.اگرمیزان آن بالاترازحد مطلوب(بیشتراز7درصد)بود،حتما نسبت به نحوه کنترل قند خون خود تجدید نظر کنید.

برای انجام این آزمایش ،نیازی به ناشتا بودن نیست،ولی حتما این آزمایش رادریک آزمایشگاه انجام دهید.اگردارای بیماری ناخوشی هستید این آزمایش رابه روزدیگر موکول کنید،چون ممکن است جواب آزمایش به طور کاذب بالابرود.

اغلب افراد فقط قند ناشتای خود را میزان می گیرند،درحالی که ازقند بعد غذایشان خبرندارند.بسیارمهم است که قندخون خود رادرزمان های مختلف (ناشتاو2ساعت بعدغذا)روزمیزان گیری کنید.

من نصف شب دچارافت قندخون می شوم ،چه کارکنم؟

-اگرشما انسولین تزریق می کنید یاازداروهایی مانند گلی بنکلامیدیاگلی کلازیداستفاده می کنید،بایدآنها راقبل ازشام استفاده نمایید.

-اگرازتزریق لانتوس درشب استفاده می کنید،مازیادانتظارافت خون شبانه درشما نداریم ،ولی برخی بیماران معتقدند که اگربه جای شب،صبح ها تزریق کنند،خطرافت کمتری دارند.

-برای کاهش خطر افت قندخون ،شما حتما یک وعده باید قبل از خواب دریافت کنید(بامشورت پزشک).البته میزان گیری قندخون موقع خواب می تواند به شما کمک کندکه میان وعده بایدبخوریدیاخیر.اگرقندموقع خواب شما کمتراز160باشد بایدیک میان وعده بخورید.

-یک راه دیگربرای جلوگیری ازافت قندخون شبانه این است که همراه غذایتان کمی پروتئین (پنیر،حبوبات وانواع گوشت ها)درشب مصرف کنید.

-البته اغلب اوقات کم کردن دوزانسولین بادارو بهترین تصمیم است.اگردرروزهایی که ورزش زیادمی کنید دچارافت قندخون شبانه می شوید،بایددرآن روزها دوز انسولین خود را کمترکنید.

منبع:دنیای تغذیه ش 104

منبع: راسخون
انتشار: 23 مهر 1400 بروزرسانی: 23 مهر 1400 گردآورنده: toure-kish.ir شناسه مطلب: 1786

به "پرسش های رایج پیرامون دیابت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پرسش های رایج پیرامون دیابت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید